storingen

2 maart 2021

Cosmetisch update MijnVoip omgeving

07-09-2021 - 12:00

Vanwege een update op de Mijn VoIP/Sailor omgeving kan het zo zijn dat u onder de inbounds geen wijzigingen meer kunt aanbrengen. Dit is echter op te lossen door uw Cache te verwijderen.

Lukt het niet om de Cache te verwijderen dan kunt u contact opnemen met onze helpdesk via: 0165-223333 of per mail via: helpdesk@sailor-tele.com